21 listopada 2018 r. Imieniny obchodzą: Albert, Janusz, Konrad

  Witamy na stronie Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie    
LITURGIA SŁOWACzytania:
; ;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

LINKI
Stolica Apostolska
Episkopat
Katolickie Radio Podlasie
Diecezja Drohiczyńska
Tygodnik Niedziela
Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe
Biblioteka
Biblioteka - dostęp lokalny
 
MULTIMEDIA
Filmy
Prezentacje
 
KRONIKA
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
 
GALERIA - ARCHIWUM
2008/2009
2007/2008
2006/2007
1977-1997
1956-1976
Wakacje 2006-2008
 
 
MENU
Strona główna
Aktualności
Historia
Przełożeni i wychowawcy
Wykładowcy
Alumni
Kalendarium 2015/2016
Dla kandydatów
Kontakt
 
GRUPY I KOŁA
KSM
CARITAS
Ruch ŚWIATŁO-ŻYCIE
Koło Misyjne
Koło Sportowe
Koło Różańcowe
 
GALERIA
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
 
 
 
2011/2012
 
 

 

Wybierz kategorie:

Inauguracja nowego roku akademickiego (2011-11-23 11:11:51)

6 października br. w gmachu naszego Wyższego Seminarium Duchownego miała miejsce uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2011/2012. Jest to już 55. rok działalności naszej uczelni. Centralnym punktem całej uroczystości była Msza Święta sprawowana w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem ks. bpa Antoniego Dydycza.


 Kazanie wygłosił ks. prał. mgr płk Henryk Polak. Przypomniał słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, który porównał seminarium do wspólnoty Apostołów. Mieli oni cały czas towarzyszyć Jezusowi. Najpierw towarzyszyć, a potem samodzielnie głosić Jego naukę. Ksiądz prałat zauważył, że kto prawdziwie trwa przy Chrystusie, będzie prawdziwie szedł i głosił Ewangelię. Aby stać się jej dobrym głosicielem, trzeba nieustannie być przy Zbawicielu i założonym przez Niego Kościele. Nie jest to jednak dane raz na zawsze i trzeba tę łączność stale umacniać. Każdy głosiciel, stwierdził ksiądz pułkownik, często spotyka się z wieloma trudnościami w głoszeniu nauki. Jest to przede wszystkim odrzucenie przez ludzi oraz zanik poczucia grzechu i potrzeby spowiadania się. Dlatego niezbędna jest rzetelna wiedza z różnych dziedzin życia i nauki, którą powinni posiąść alumni – przyszli księża. Warto zauważyć, że w Kościele jest wiele miejsc, w których można wykazać się własną kreatywnością i pomysłowością. Są jednak przestrzenie uświęcone, które każdy ksiądz czy alumn powinien uszanować, bo kształcąc się w seminarium, wchodzimy w dorobek wielu pokoleń teologów.

Na zakończenie Eucharystii ksiądz prał. Zbigniew Rostkowski, kanclerz kurii, odznaczył Krzyżem Papieskim Diecezji Drohiczyńskiej czterech kapłanów za zasługi na rzecz naszej diecezji: ks. prał. mgr. Jana Gołębiewskiego, ks. prał. Andrzeja Gardzińskiego, ks. dr. Zbigniewa Sobolewskiego i ks. prał. Mieczysława Stefaniuka.

Po zakończonej Mszy Świętej wszyscy zebrani przeszli do auli seminaryjnej, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Najpierw został odśpiewany hymn narodowy oraz pieśń „Gaude Mater Polonia”. Za oprawę muzyczną podczas całej uroczystości odpowiadał nasz chór seminaryjny, przygotowany do występu przez ks. Jarosława Kuźmickiego.

Wszystkich zebranych powitał ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski, rektor naszego seminarium. Wśród przybyłych gości byli przedstawiciele sąsiednich seminariów duchownych, przedstawiciel Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, księża z naszej diecezji, byli rektorzy seminarium, dobrodzieje WSD, posłowie, senatorowie, samorządowcy, strażacy, siostry zakonne i rodzice alumnów I roku. Ksiądz rektor podziękował ks. kan. mgr. lic. Tomaszowi Pełszykowi za dwudziestoletnią pracę w seminarium w roli wykładowcy historii Kościoła i ojca duchownego. Następnie ks. dr Sławomir Mazur, prefekt WSD, odczytał sprawozdanie z poprzedniego roku akademickiego.

Po sprawozdaniu ks. prefekta nastąpiła immatrykulacja alumnów I roku: al. Krzysztofa Antolika, al. Macieja Artemiuka, al. Macieja Pawła Domańszczyńskiego, al. Łukasza Grabowskiego, al. Grzegorza Konopackiego, al. Mariusza Muchy, al. Kamila Pietraszki, al. Łukasza Redosza, al. Mateusza Ujazdowskiego, al. Eugeniusza Vintau, al. Pawła Wasilewskiego i al. Grzegorza Zasłonki. Do wspólnoty naszego seminarium dołączyli na czwarty rok al. Piotr Karwowski i al. Przemysław Skierski oraz na piąty rok al. Artur Żandarski. Po ślubowaniu nowych alumnów, głos zabrał przedstawiciel najmłodszego rocznika al. Maciej Artemiuk i podziękował wszystkim za zaufanie, jakim zostali obdarzeni nowi alumni.

Następnie głos zabrał przedstawiciel Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie – ks. inf. prof. dr hab. Stanisław Kur, życząc sukcesów alumnom i profesorom w nowym roku akademickim. Skoro rok akademicki został rozpoczęty, przyszedł czas na pierwszy wykład, który poprowadził ks. dr Piotr Klimek, rektor WSD diecezji warszawsko-praskiej.

Szanowny prelegent swojemu wystąpieniu nadał tytuł „Psalm śpiewany o poranku. Teologia pomiędzy Ps 57, 8-9 a 108, 2-3”. Prelekcja wyjaśniała relacje łączące oba teksty i sposób, w jaki autorzy tych fragmentów Pisma Świętego przedstawiali Boga. Po wnikliwej analizie tekstów obu psalmów sformułowano teologiczny wniosek, iż warto wielbić Boga dla niego samego, a nie tylko dla tego, że nam pomaga oraz Bóg przemawia także przez historię tworzenia tekstu biblijnego.

Po zakończonym wykładzie inauguracyjnym głos zabrali przedstawiciele straży pożarnej. Za szczególne zasługi na rzecz pożarnictwa w imieniu Zarządu OSP RP odznaczyli Srebrnym Medalem Zasługi dla Pożarnictwa ks. prał. Stanisława Ulaczyka i ks. prał. Tadeusza Syczewskiego. Brązowym Medalem Zasługi dla Pożarnictwa został odznaczony ks. dr Sławomir Mazur, a Brązową Odznaką Podlaski Krzyż Floriański ks. prał. Zbigniew Niemyjski. W imieniu odznaczonych strażakom podziękował ks. prał. Stanisław Ulaczyk.

Następnie głos zabrali goście. Proboszcz z parafii w Sulejówku wręczył ks. biskupowi dwa piękne obrazy Matki Bożej, w dowód wdzięczności za owocną współpracę pomiędzy tą parafią a naszą diecezją.

Na zakończenie głos zabrał ks. bp Antoni Dydycz, dziękując wszystkim za przybycie. Udzielił zgromadzonym pasterskiego błogosławieństwa, a po śpiewie „Gaudeamus igitur” wszyscy przeszli do refektarza seminaryjnego na obiad.

al. Paweł Koc
< powrót


 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR