21 listopada 2018 r. Imieniny obchodzą: Albert, Janusz, Konrad

  Witamy na stronie Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie    
LITURGIA SŁOWACzytania:
; ;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

LINKI
Stolica Apostolska
Episkopat
Katolickie Radio Podlasie
Diecezja Drohiczyńska
Tygodnik Niedziela
Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe
Biblioteka
Biblioteka - dostęp lokalny
 
MULTIMEDIA
Filmy
Prezentacje
 
KRONIKA
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
 
GALERIA - ARCHIWUM
2008/2009
2007/2008
2006/2007
1977-1997
1956-1976
Wakacje 2006-2008
 
 
MENU
Strona główna
Aktualności
Historia
Przełożeni i wychowawcy
Wykładowcy
Alumni
Kalendarium 2015/2016
Dla kandydatów
Kontakt
 
GRUPY I KOŁA
KSM
CARITAS
Ruch ŚWIATŁO-ŻYCIE
Koło Misyjne
Koło Sportowe
Koło Różańcowe
 
GALERIA
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
 
 
 
2011/2012
 
 

 

Wybierz kategorie:

Sympozjum dogmatyczne (2012-01-19 10:01:23)

 22 października 2011 roku w Wyższym Seminarium diecezji drohiczyńskiej odbyło się sympozjum dogmatyczne zatytułowane: „W trosce o Communio”.


Po powitaniu kapłanów, prelegentów i alumnów przez księdza rektora Tadeusza Syczewskiego, sympozjum otworzył J. E ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz.

We wprowadzeniu do Sympozjum Jego Ekscelencja zaznaczył słuchającym, że prawdziwa Communia należy do wspólnoty zadań i obowiązków, jakie ma do spełnienia. Tym zadaniem jest dojście do jedności z Chrystusem, który jest dla nas największym dobrem. Dzięki Niemu człowiek może odnaleźć się w sobie samym i porozumieć się z otoczeniem zmierzając do jedności z Nim. Źródłem tego zjednoczenia w Kościele jest Duch Święty. Wszystko to świadczy o Trynitarnym wymiarze Communio. Biskup Drohiczyński podziękował w swoim wystąpieniu ks. dr. Jarosławowi Rzymskiemu, jak również księdzu rektorowi za zorganizowanie tegorocznego sympozjum dogmatycznego.

Po słowie Arcypasterza ks. Jarosław Rzymski przedstawił dorobek naukowy tegorocznych prelegentów. W dalszej części sympozjum prelegenci z czołowych ośrodków naukowych w Polsce przedstawili swoje referaty.

Pierwsze wystąpienie zostało wygłoszone przez ks. prof. dr hab. Janusza Królikowskiego, pracownika Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Usłyszeliśmy w nim o: „Komunii, jako zasadzie życia Kościoła w Konstytucji Lumen Gentium II Soboru Watykańskiego”. Ksiądz profesor zwrócił uwagę na znaczenie słowa Communia w eklezjologii i jego wartości dla rozumienia Kościoła. Powiedział również o tym, co Sobór Watykański wniósł do rozumienia Kościoła, jako Communii. Mówił o zasadzie kolegialności na poziomie Episkopatu i całego Kościoła. Poruszył też kwestie dotyczące znaczenia całego Episkopatu, urzędu biskupiego i prymatu biskupa Rzymu, który jest gwarantem jedności Kościoła.

Kolejnym prelegentem był ks. dr Wojciech Wójtowicz z seminarium i politechniki koszalińskiej. W temacie: ”Święcenia – Sakrament w służbie Komunii” ksiądz doktor przypomniał nam wskazania Encykliki Pastores dabo Vobis o eklezjologii Communii, która służy określeniu tożsamości kapłańskiej misji wśród Ludu Bożego. Mówił również o fundamencie misji kapłańskiej, którym jest Communio z Trójcą Świętą. Kończąc swoje wystąpienie Ksiądz Wójtowicz poruszył kwestie kapłana służącego w Communii ze światem i Ludem Bożym, i o znaczeniu Communii we wspólnocie kapłańskiej.

Ostatni referat był zatytułowany: „Ratując wspólnotę przed wpływami pogańskimi: strategia apostoła Pawła w II Liście do Koryntian”. Temat ten został przedstawiony przez ks. dr Marcina Kowalskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W swoim wystąpieniu zawarł on treści dotyczące reakcji św. Pawła na pogańskie wpływy we wspólnocie korynckiej. Przedstawił najpierw zarzuty pod adresem św. Pawła, którymi były: słaby lider i mówca, pracujący zarobkowo, przyjaciel słabych. Dla Pawła jednak podstawowym sposobem głoszenia Ewangelii nie jest jego erudycja, lecz wzór, jakim jest Jezus Chrystus.

Pod koniec naszego spotkania z teologią dogmatyczną na tegorocznym sympozjum odbyła się dyskusja panelowa na temat wyżej przedstawionych tematów. Z postawionych pytań i odpowiedzi wszyscy doszliśmy do wniosku, że Communia w odniesieniu do Kościoła to nie puste teologiczne słowo. Kościół winien być jednym i Communia pomaga nam rozumieć Kościół nie tylko, jako instytucję. Pomaga nam rozumieć posługę kapłańską, wyrażają się w zjednoczeniu z Bogiem.

Ostatnim punktem tegorocznego sympozjum było Communio przy wspólnym obiedzie w refektarzu seminaryjnym.

al. Przemysław Skierski
< powrót


 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR