19 stycznia 2019 r. Imieniny obchodzą: Marta, Henryk, Mariusz

  Witamy na stronie Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie    
LITURGIA SŁOWACzytania:
; ;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

LINKI
Stolica Apostolska
Episkopat
Katolickie Radio Podlasie
Diecezja Drohiczyńska
Tygodnik Niedziela
Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe
Biblioteka
Biblioteka - dostęp lokalny
 
MULTIMEDIA
Filmy
Prezentacje
 
KRONIKA
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
 
GALERIA - ARCHIWUM
2008/2009
2007/2008
2006/2007
1977-1997
1956-1976
Wakacje 2006-2008
 
 
MENU
Strona główna
Aktualności
Historia
Przełożeni i wychowawcy
Wykładowcy
Alumni
Kalendarium 2015/2016
Dla kandydatów
Kontakt
 
GRUPY I KOŁA
KSM
CARITAS
Ruch ŚWIATŁO-ŻYCIE
Koło Misyjne
Koło Sportowe
Koło Różańcowe
 
GALERIA
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
 
 
 
2013/2014
 
 

 

Wybierz kategorie:

Ingres Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa do Katedry pw. Trójcy Świętej w Drohiczynie

Dnia 25 maja odbył się Ingres J. E. Księdza Biskupa Prof. Dr hab. Tadeusza Pikusa Biskupa Drohiczyńskiego do Katedry pw. Trójcy Świętej w Drohiczynie. Uroczysta Msza Święta rozpoczęła się o godz. 15:00.


Na to wyjątkowe wydarzenie przybyli do Drohiczyna księża biskupi z całej Polski i spoza jej granic, księża, koledzy kursowi, współpracownicy z kurii metropolitarnej, księża dziekani, przedstawiciele ekumenizmu, przedstawiciele Rady Wspólnej Katolików, przedstawiciele rządu, wojewodowie, starostowie, burmistrzowie, wójtowie, służby mundurowe, przedstawiciele uczelni, prowincjał Augustianów, Redemptorystów, przedstawiciele zgromadzeń zakonnych: Córek Najczystszego Serca NMP, Opatrzności Bożej, Loretanek, Misjonarek Świętej Rodziny, Franciszkanek Od Cierpiących, Franciszkanek Służebnic Krzyża, Dominikanek, Karmelitanek,

         Na początku homilii ks. biskup Tadeusz Pikus złożył podziękowania ks. biskupowi Antoniemu Pacyfikowi Dydyczowi za ciepłe słowa powitania i przekazania diecezji w jego ręce. Pasterz diecezji podkreślił podstawową funkcję biskupa, jako apostoła Dobrej Nowiny. Na podstawie Ewangelii biskup wykazał, że posługa ta była niezwykle potrzebna dla ówczesnej ludności, nie tylko ze względu na uzdrowienia, nawrócenia, ale i ze względu na wytrwanie i danie świadectwa o Panu, co daje człowiekowi zbawienie. Do tego potrzebna była pomoc Ducha Świętego, która jest potrzebna i we współczesnym świecie.  "My za sprawą Ducha Świętego stajemy się świątynią Boga. Duch Święty uzdalnia nas do tego, że spełnia się w nas obietnica Chrystusa wypowiedziana słowami: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał Moją naukę a Ojciec Mój umiłuje go i do Niego pójdziemy." Ks. biskup wspominał także środowiska, w jakich miał okazję pracować przez lata życia zwracając uwagę na ludzi postawionych na jego drodze z diecezji drohiczyńskiej. Było ich nie mało, więc ks. biskup uznał, że  diecezja drohiczyńska jest mu bliska i nie czuje się tu jako obcy ale jako swój. Na początku swego posługiwania, jako pasterz diecezji drohiczyńskiej, ks biskup zacytował słowa św. Augustyna, które przed 15 laty, kiedy przyjmował święcenia biskupa pomocniczego, wypowiedział: "Ilekroć mnie przeraża to, czym jestem dla was, pociechę daje mi to czym jestem wraz z wami. Dla was bowiem jestem biskupem, wraz z wami jestem chrześcijaninem. Pierwsze to imię urzędu, drugie łaski. Tamto niesie ze sobą niebezpieczeństwo, to zbawienie."  Biskup zwrócił się także do wiernych słowami św. Jana Pawła II: "Módlcie się za mnie, pomóżcie mi ażebym mógł wam służyć."

         Po zakończeniu Mszy Świętej ks. biskup przyjmował życzenia od licznie przybyłych gości, po czym wszyscy zebrali się w refektarzu seminaryjnym na wspólnym posiłku, co było ostatnim punktem Ingresu.

         Dzień wcześniej, 24 maja o godz. 18:00 w kaplicy WSD w Drohiczynie, Ksiądz Biskup Tadeusz Pikus, w obecności księży z Kolegium Konsultorów: ks. kan. Stanisława Falkowskiego, ks. prałata mgr Leszka Gardzińskiego, ks. prałata mgr Andrzeja Krupy,    ks. kan. mgr Tomasza Pełszyka, ks. prałata dr Zbigniewa Rostkowskiego,                      ks. prałata dr hab. Tadeusza Syczewskiego, ks. prałata dr Stanisława Ulaczyka, objął Diecezję Drohiczyńską w kanoniczne posiadanie.

Na początku obrzędu została odczytana bulla papieskiej, którą papież Franciszek ustanowił Jego Ekscelencję ks. Biskupa Tadeusza Pikusa Pasterzem Kościoła Drohiczyńskiego. Kolejnym pkt. było odczytanie przez Kanclerza protokołu kanonicznego objęcia Diecezji Drohiczyńskiej, pod którym podpisali się księża biskupi, księża z Kolegium Konsultorów i ks. Kanclerz.  Protokół został przekazany Stolicy Apostolskiej. Następnie do wszystkich zebranych skierował słowo Ks. prałat dr hab. Tadeusz Syczewski - Rektor WSD w Drohiczynie, w którym wyraził radość z przeprowadzenia  tak ważnego dla diecezji obrzędu w Seminaryjnej Kaplicy, pewność o obwitości w Bożą Miłość pasterskiej posługi ks. biskupa, złożył  życzenia ks. biskupowi Tadeuszowi Pikusowi i podziękował ks. biskupowi Antoniemu Dydyczowi za posługę pasterską. Ostatnimi punktami było Nabożeństwo Majowe, po którym wszyscy spotkali się na braterskiej agapie w refektarzu seminaryjnym.

                                                                                                      al Tomasz Moczulski
< powrót


 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR