19 stycznia 2019 r. Imieniny obchodzą: Marta, Henryk, Mariusz

  Witamy na stronie Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie    
LITURGIA SŁOWACzytania:
; ;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

LINKI
Stolica Apostolska
Episkopat
Katolickie Radio Podlasie
Diecezja Drohiczyńska
Tygodnik Niedziela
Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe
Biblioteka
Biblioteka - dostęp lokalny
 
MULTIMEDIA
Filmy
Prezentacje
 
KRONIKA
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
 
GALERIA - ARCHIWUM
2008/2009
2007/2008
2006/2007
1977-1997
1956-1976
Wakacje 2006-2008
 
 
MENU
Strona główna
Aktualności
Historia
Przełożeni i wychowawcy
Wykładowcy
Alumni
Kalendarium 2015/2016
Dla kandydatów
Kontakt
 
GRUPY I KOŁA
KSM
CARITAS
Ruch ŚWIATŁO-ŻYCIE
Koło Misyjne
Koło Sportowe
Koło Różańcowe
 
GALERIA
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
 
 
 
2007/2008
 
 

 

Wybierz kategorie:

Wszyscy jesteśmy wezwani do Ewangelizacji

„Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii” – takie hasło, zaczerpnięte od słów zawartych w Pierwszym Liście św. Pawła Apostoła do Koryntian, było motywem przewodnim rekolekcji określanych mianem „Kursu Paweł”, przeprowadzonych w dniach 16. 08 – 26. 08. 2007 w Jastrzębiej Górze przez Gdańską Szkołę Nowej Ewangelizacji, w którym aktywny udział wzięło kilku kleryków z drohiczyńskiego seminarium.


Cały kurs oparty był na Słowie Bożym, którego lektura stanowiła chleb codzienny przyszłych ewangelizatorów (Fot. W. Ryczkowski)Zawarte przez św. Pawła na kartach Pisma świętego stwierdzenie, ostrzegające każdego chrześcijanina przed zgubnymi skutkami duchowej gnuśności, przejawiającej się w postawie lenistwa bądź ospałości w głoszeniu Dobrej Nowiny, posiada w sobie tak wielką siłę oddziaływania, że z całą pewnością, nikogo kto się z tym tekstem zetknął nie pozostawia nań obojętnym. I choć z jednej strony fragment ten wydaje się być dla chrześcijan czymś teoretycznie zupełnie oczywistym, głównie z racji nakazu Pana Jezusa skierowanego do uczniów polecającego, aby „nauczali wszystkie narody” (Mt 28, 19), to z drugiej, patrząc od strony praktyki, wielu katolików jakby wcale się z nim nie liczy, gdyż na co dzień większość z nas nawet przez chwilę nie zaprząta sobie głowy głoszeniem Ewangelii. Na pierwszy plan wysuwają się natomiast sprawy tak naprawdę drugorzędne: nauka, kariera, praca, rozrywka, pogoń za przyjemnościami i dobrami materialnymi, które z punkt widzenia celu ku któremu zmierzamy, a jest nim przecież życie wieczne w jedności z Bogiem, nie mają żadnego znaczenia.
Zjawisko to jest tym bardziej bolesne, że dzieje się to w czasach, gdy Kościół coraz częściej poprzez swoich najwyższych pasterzy nawołuje, aby „nie lękając się otworzyli drzwi Chrystusowi”. Wszakże papież Jan Paweł II wielokrotnie podczas swego pontyfikatu zwracał się do wiernych, uświadamiając, że dzisiejszy świat to świat, który przede wszystkim potrzebuje prawdziwych świadków, ludzi którzy w życiu codziennym będą żyli prawdami i wartościami czerpanymi z Ewangelii. Niestety, jakby na przekór tym nawoływaniom coraz więcej chrześcijan żyje na co dzień tak, jakby Boga nie było lub jakby religijność była sprawą całkowicie prywatną. Więź z Bogiem ogranicza się co najwyżej do czysto jurydycznej wizyty w kościele, posiadania w domu kilku religijnych obrazów oraz nieskalanego czytaniem Pisma świętego. Tylko czy na tym polega właśnie chrześcijaństwo? Czy wielu z nas nie staje się powoli jak owe groby pobielane, o których Pan Jezus mówił, że z zewnątrz co prawda wyglądają pięknie, ale w środku pełne są zgnilizny (Mt 23, 27-28)?
„Kurs Paweł” jest próbą odpowiedzi i zaradzenia powyższym zapytaniom. Zrodził się dziękiEucharystia podczas Kursu Paweł była najważniejszym wydarzeniem każdego dnia (Fot. W. Ryczkowski) powstałej w Polsce w roku 1993 Szkoły Nowej Ewangelizacji (SNE), której powołanie było odpowiedzią na wygłoszony dziesięć lat wcześniej na Haiti apel Jana Pawła II wzywający do podjęcia dzieła „Nowej Ewangelizacji”. Nowej, jak sam to wówczas papież określił „w metodzie, zapale i środkach”, niezmiennej natomiast w treści. Ojciec Święty dał przez to do zrozumienia, że funkcjonujący dotychczas model duszpasterstwa, staje się w obecnych czasach niewystarczający, jest więc konieczne podjęcie takich działań i wypracowanie takich metod, które odpowiadając na wyzwania jakie dziś stawia przed Kościołem świat, mogłyby pomóc skutecznie głosić Jezusa, jedynego Pana i Zbawiciela.
Jako jeden z 23 kursów, łącznie prowadzonych w Polsce przez kilkanaście diecezjalnych SNE, „Kurs Paweł” jest zachętą do życia zgodnego z wymogami Ewangelii oraz zawierzenia i ufności, że wszystko do czego Bóg wzywa nas poprzez swoje Słowo jest możliwe do wykonania. Życie chrześcijanina to przecież nie tylko dobre, uczciwe i sprawiedliwe postępowanie, ale to obowiązek dzielenie się z innymi własną wiarą, osobistym doświadczeniem miłości Boga oraz głoszenie całemu światu Jezusa Zmartwychwstałego. „Kurs Paweł” wprost wzywa wszystkich swoich uczestników do ewangelizacji. Bardzo konkretnie i dosadnie daje do zrozumienia, że głosić Jezusa należy zawsze, wszędzie i na wszystkie możliwe sposoby. Poprzez dobre słowo i świadectwo życia, poprzez radość i uczynki miłosierdzia, poprzez zaangażowanie w życie Kościoła i wyjście naprzeciw tym, którzy zabłąkali się na bezdrożach własnego życia. Kurs przygotowuje i uczy w jaki sposób głosić Jezusa, jakich narzędzi w tym celu używać i jakimi posługiwać się metodami, by Słowo Boże lepiej było rozumiane i mocniej zapadało w sercach słuchających.
Dyrektor Gdańskiej SNE wraz z gronem drohiczyńskich kleryków.Od lewej stoją Łukasz Suszko, Piotr Pędzich, ks.Rafał Urbański, Wojciech Ryczkowski, Wojciech Wysocki i Łukasz Skarżyński (fot.W.Ryczkowski)„Kurs Paweł” skierowany jest do wszystkich katolików, zarówno osób świeckich jak i duchownych, stąd nie może dziwić, że pośród grupy odbywającej rekolekcje w Jastrzębiej Górze, składającej się z 48 uczestników znalazł się także jeden ksiądz oraz siedmiu kleryków, w tym pięciu pochodzących z naszego seminarium. Kurs trwa 10 dni i uznawany jest za kręgosłup wszystkich kursów prowadzonych przez SNE. W jego trakcie uczestniczący w nim chrześcijanie poznają zasady skutecznej ewangelizacji, opartej o Słowo Boże i świadectwo własnego życia, a wspomaganej przez śpiew, muzykę, pantomimę itp. Uczy czym jest kerygmat i jak się nim posługiwać, aby pociągnąć innych ku Chrystusowi. Duży nacisk kładzie na przestrzeganie nauki Magisterium Kościoła, troszczy się również o właściwe przeżywanie wiary we wspólnocie, a nade wszystko, uzmysławia ogromną wartość systematycznej modlitwy, a w tym osobistego spotkania z Jezusem poprzez adorację i Eucharystię oraz konieczność otwarcia się na działanie Ducha Świętego. Wreszcie, wlewa w serca autentyczny zapał do głoszenia Ewangelii i utwierdza w przekonaniu, że „wszystko jest możliwe dla tego kto wierzy” (Mk 9, 23).
Z punktu widzenia jednego z uczestników przeprowadzonych na Pomorzu rekolekcji muszęWspólne pamiątkowe zdjęcia na zakończenie Kursu Paweł (Fot. W. Ryczkowski) przyznać, że SNE poprzez prowadzeniu takiego kursu, dąży do zaangażowania i zoptymalizowania wszystkich zdolności człowieka, zarówno muzycznych, plastycznych, poetyckich, aktorskich, reżyserskich i innych, aby mógł je wykorzystać w dziele ewangelizacji. Stara się wszechstronnie rozwijać posiadane przez każdego z nas umiejętności, uczy posługiwania się Pismem świętym, jest świetnym warsztatem uczącym otwartości w wyznawaniu własnej wiary i odwagi w rozpoczynaniu rozmowy ewangelizacyjnej z nieznajomymi. Zbliża również do Kościoła, pogłębia osobistą relację z Jezusem i daje pewność, że jesteśmy ukochanymi dziećmi Boga. Poza tym otwiera na wspólnotę i prawdziwie daje zrozumieć, że jako chrześcijanie wszyscy bez wyjątku jesteśmy wezwani do ewangelizacji.
            Więcej o kursach prowadzonych przez SNE na stronie www.rmissio.pl
 
al. Wojciech Ryczkowski< powrót


 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR