19 stycznia 2019 r. Imieniny obchodzą: Marta, Henryk, Mariusz

  Witamy na stronie Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie    
LITURGIA SŁOWACzytania:
; ;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

LINKI
Stolica Apostolska
Episkopat
Katolickie Radio Podlasie
Diecezja Drohiczyńska
Tygodnik Niedziela
Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe
Biblioteka
Biblioteka - dostęp lokalny
 
MULTIMEDIA
Filmy
Prezentacje
 
KRONIKA
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
 
GALERIA - ARCHIWUM
2008/2009
2007/2008
2006/2007
1977-1997
1956-1976
Wakacje 2006-2008
 
 
MENU
Strona główna
Aktualności
Historia
Przełożeni i wychowawcy
Wykładowcy
Alumni
Kalendarium 2015/2016
Dla kandydatów
Kontakt
 
GRUPY I KOŁA
KSM
CARITAS
Ruch ŚWIATŁO-ŻYCIE
Koło Misyjne
Koło Sportowe
Koło Różańcowe
 
GALERIA
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
 
 
 
2007/2008
 
 

 

Wybierz kategorie:

Sympozjum Naukowe „W trosce o wartości”

W sobotę 27 października 2007 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drohiczynie odbyło się sympozjum naukowe pt. „W trosce o wartości”.


     Spotkanie zorganizował ks. mgr lic. Dariusz Frydrych, Dyrektor Referatu ds. Informacji i Środków Społecznego Przekazu Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, Redaktor Naczelny „Niedzieli Podlaskiej” we współpracy z alumnami drohiczyńskiego WSD.
     Sympozjum poprowadził ks. Sławomir Kapitan, Dyrektor Katolickiego Radia Podlasie, Siedlce. Obecni byli ponadto: ks. Andrzej Chibowski, Duszpasterz Środowisk Twórczych i Sportu, kapłani Drohiczyńskiego Prezbiterium oraz alumni WSD.
     Obrady rozpoczęła wspólna modlitwa, którą poprowadził świętujący tego dnia swoje imieniny ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL, Rektor WSD Diecezji Drohiczyńskiej.
      Następnie ks. D. Frydrych nakreślił program obrad, po czym przedstawił prelegentów: pana dra hab. Karola Klauzę, prof. KUL i pana red. Tadeusza Macieja Iłowieckiego. Wprowadzając w tematykę spotkania ks. D. Frydrych przypomniał treść wrześniowego sympozjum naukowego, w którym uczestniczył: „ Odchodzenie Jana Pawła II w polskich mediach”. Zastanawiano się wtedy nad tym, co zostało nazwane „rekolekcjami narodowymi Jana Pawła II dla Polaków”. W czasie tego sympozjum jezuita, ks. Andrzej Majewski, powiedział, że już od 2002 roku w Telewizji Polskiej oraz świeckich mediach, przygotowywany był nekrolog i scenariusz relacjonowania odchodzenia Ojca Świętego Jana Pawła II do Domu Ojca. Pojawiły się wówczas pytania o moralność i etykę dziennikarzy. Czy dziennikarz ma prawo działać w oderwaniu od wartości? Czy ma prawo pracować używając niemoralnych, nieetycznych narzędzi?
     Głos zabrał także J. E. ks. bp dr Antoni Pacyfik Dydycz, który powiedział: „Problem z wartościami zaczął się wtedy, kiedy oderwano je od Pana Boga i praktycznie oddzielono je od człowieka a zaczęto traktować je jako swego rodzaju towar. Wartości mają swoje źródło w Panu Bogu a swój wykwit mogą mieć jedynie w człowieku. Wartości pochodzą tylko i wyłącznie od Stwórcy i tylko dzięki więzi człowieka ze Stwórcą mogą one być sobą”.
     Pan dr hab. Karol Klauza, prof. KUL, Instytut Teologii Dogmatycznej, przedstawił referat zatytułowany: „Wartości w mediach”. Pan profesor nazwał zagadnienie wartości głównym imperatywem naukowej troski o losy człowieka i jego środowiska w globalnej wiosce na progu XXI wieku. „Konieczność mówienia o wartościach dyktowana jest pokusą ponowoczesności, New Age’u, relatywizującego i subiektywizującego wszystko to, co ważne, czemu warto poświecić swoją codzienność a niekiedy, w heroicznym akcie, oddać całe życie”. Dalej prof. K. Klauza mówił, że w ponowoczesności liczą się tylko takie wartości, które dają człowiekowi korzyść tu i teraz bez odniesienia do wartości obiektywnych, uniwersalnych, które są zdroworozsądkowymi intuicjami człowieka oświetlonymi promieniami Objawienia Bożego. Wartości mają charakter ontologiczny. Jako takie wpływają na ludzkie losy będące konsekwencją ludzkich czynów. Znajomość wartości obiektywnych pozwala poznać sens i kierunek przemian tworzących historię a przez to wpływa na intensyfikację procesów dziejowych.
     Następnie prof. K. Klauza nakreślił historię rozumienia wartości, które w kulturze europejskiej zmieniało się wahadłowo. W kolebce kultury europejskiej, Grecji, naczelnymi wartościami były mądrość i nieśmiertelność. W cywilizacji Imperium Rzymskiego na czoło wysunęła się wartość państwa posiadającego prawo i sprawną komunikację- drogi. Jako kolejny etap postrzegania wartości na naszym kontynencie, pan profesor wskazał Civitas Dei Wieków Średnich. Wtedy to Europa dumna była z przydomków: Terra Christiana czy Terra Mariana. Kolejne wahnięcie rozumienia wartości doprowadziło do pojmowania ich w oświeceniowych hasłach wolności, równości i braterstwa, przy jednoczesnej przeraźliwej sytuacji, w jakiej znaleźli się niewolnicy służący w koloniach państw europejskich. Dzisiaj zaś doszło do rezygnacji z uniwersalnej wartości- prawdy- na korzyść pluralizmu szybko zmieniających się informacji. Nastała epoka globalizacji. Dlatego, jak zaznaczył prof. Klauza, ze względu na pluralizm rozumienia wartości, ze względu na ich kwestionowanie, na manipulowanie nimi oraz ryzyko determinizmu wpisanego w źle uformowany postęp potrzeba refleksji nad wartościami, zwłaszcza w miejscu, gdzie dzisiaj kształtują się mentalności i sumienia a więc we wszystkich areopagach ludzkiej myśli i świadomości, także w mediach.
     Drugi referat pana redaktora Macieja Iłowieckiego nosi tytuł: „Dekalog wartości dziennikarskich”. Pan redaktor rozróżnił w nim pomiędzy wolnością słowa a wolnością mediów. W dalszej części nakreślił podstawowe cechy informacji podanej zgodnie z etyką dziennikarską, wśród których wyliczył na pierwszym miejscu prawdę, dalej obiektywizm i rzetelność dziennikarza, propagowanie przez niego dobrych wzorów oraz uznanie istnienia i poszanowanie wartości niezbędnych, powszechnych, uniwersalnych i trwałych. Pan red. M. Iłowiecki przypomniał także słowa Sługi Bożego Jana Pawła II skierowane do dziennikarzy: „Wystarczy, byście nie kłamali”.
     Po przerwie na kawę rozpoczęła się dyskusja panelowa, w trakcie której uczestnicy wymienili się poglądami i przedstawili różne możliwości ujęcia wartości w pracy duszpasterskiej. Zastanawiając się nad manipulacjami dokonywanymi w mediach warto byłoby pamiętać, jak przypomniał prof. Klauza, o nauczaniu papieskim: „Medialne oddziaływanie na opinię publiczną jest wtedy dozwolone, gdy cel i metody są godne człowieka, gdy są w służbie prawdy i gdy współdziałają ku dobru wspólnemu, dla kraju, świata, jednostek i całej wspólnoty” (Communio et progressio, 1971).
     Podsumowania sympozjum dokonał ks. D. Frydrych, który złożył serdeczne podziękowanie prelegentom, przybyłym uczestnikom oraz alumnom za współpracę w przygotowaniu sympozjum.
 
al. Łukasz Borzęcki< powrót


 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR