19 stycznia 2019 r. Imieniny obchodzą: Marta, Henryk, Mariusz

  Witamy na stronie Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie    
LITURGIA SŁOWACzytania:
; ;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

LINKI
Stolica Apostolska
Episkopat
Katolickie Radio Podlasie
Diecezja Drohiczyńska
Tygodnik Niedziela
Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe
Biblioteka
Biblioteka - dostęp lokalny
 
MULTIMEDIA
Filmy
Prezentacje
 
KRONIKA
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
 
GALERIA - ARCHIWUM
2008/2009
2007/2008
2006/2007
1977-1997
1956-1976
Wakacje 2006-2008
 
 
MENU
Strona główna
Aktualności
Historia
Przełożeni i wychowawcy
Wykładowcy
Alumni
Kalendarium 2015/2016
Dla kandydatów
Kontakt
 
GRUPY I KOŁA
KSM
CARITAS
Ruch ŚWIATŁO-ŻYCIE
Koło Misyjne
Koło Sportowe
Koło Różańcowe
 
GALERIA
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
 
 
 
2007/2008
 
 

 

Wybierz kategorie:

Święcenia Diakonatu i Prezbiteratu

Dla Wyższego Seminarium Duchownego Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drohiczynie czerwiec jest miesiącem wyjątkowym. Alumni piątego i szóstego roku przygotowują się wtedy już bezpośrednio do przyjęcia święceń kapłańskich.


 


Wyjeżdżają oni wcześniej na specjalne rekolekcje przewidziane przez prawo kanoniczne, by w ciszy jeszcze raz przyjrzeć się swojemu powołaniu, swojemu życiu, by „pogadać” z Panem Bogiem w ciszy.

Święcenia diakonatu
Uroczystość święceń diakonatu odbyła się 20 czerwca 2008 roku w katedrze pw. Trójcy Świętej w Drohiczynie. Mszę Świętą celebrował i święceń diakonatu udzielił J. E. ks. bp. Antoni Pacyfik Dydycz, Pasterz Diecezji Drohiczyńskiej.
Na początku Eucharystii ks. prał. Stanisław Ulaczyk, proboszcz katedry przywitał wszystkich przybyłych kapłanów, siostry zakonne i pozostałych gości

Po Liturgii Słowa do ołtarza przystąpił najpierw mający przyjąć posługę akolity al. Marian Konrad Klubiński. Obrzędu udzielenia posługi dokonał Ksiądz Biskup.

Następnie ks. Tadeusz Syczewski, Rektor WSD wezwał kandydatów do diakonatu: al. Karola Grabowskiego (Liw), al. Daniela Obzejtę (Platerów), al. Wojciecha Ryczkowskiego (Węgrów), al. Mariusza Szymanika (Sokołów Podl.) oraz al. Mariusza Woltańskiego (Łochów), którzy odpowiadając „Jestem” wyrazili swoją gotowość przyjęcia święceń kapłańskich pierwszego stopnia.
Następnie J. E. ks. bp A. Dydycz wygłosił homilię. Przypomniał w niej istotę posłannictwa diakonów ustanowionych dla głoszenia Słowa Bożego i karmienia wiernych ciałem Jezusa Eucharystycznego. „Oto kładę Moje słowa w twoje usta” - powiedział Pan Bóg do Proroka Jeremiasza - dzisiaj Pan Bóg te sama słowa kieruje do przystępujących do święceń diakonatu – mówił Ksiądz Biskup - Kim winien być diakon? Kim akolita?Apostoł Paweł w Liście do Tymoteusza odpowiada tak: „są to ludzie godni, w mowie nieobłudni, niechciwi, utrzymujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu”. Dalej ks. Biskup mówił: Źródło, waga i cel posługi diakonatu jest w Jezusie Chrystusie. Wkraczacie na nowy stopień Chrystusowej miłości. On poświęcił wszystko: dobre imię i życie na ziemi. Uczynił to ze względu na nas, by nam ułatwić zrozumienie Bożej miłości i wejście w nią.

Podczas właściwych obrzędów święceń kandydaci najpierw przyrzekli publicznie zachowanie celibatu i codzienne odmawianie Liturgii Godzin. Następnie każdy z alumnów przystępujących do święceń diakonatu przyrzekł posłuszeństwo swojemu biskupowi przez gest włożenia swoich rąk w jego ręce. Wreszcie przyszedł czas leżenia krzyżem na posadzce katedry, którym przyszli diakoni tak wyraźnie wyrażają charakter swojej służby: pokornej, prostej i posłusznej. W tym czasie wszyscy zebrani w świątyni śpiewali Litanię do Wszystkich Świętych. Najważniejszą chwilą było nałożenie rąk Księdza Biskupa na głowy kandydatów. Gest ten odbywa się w ciszy. Po nim Jego Ekscelencja wyśpiewał słowa modlitwy konsekracji diakonów, którzy następnie przyjęli szaty diakońskie: stułę zakładaną na lewe ramię i dalmatykę. Ksiądz Biskup udzielił każdemu diakonowi pocałunku pokoju i wręczył Księgę Ewangelii. Nowo wyświęceni diakoni razem ze swoim Biskupem przystąpili do Stołu Eucharystycznego, by pierwszy raz w życiu służyć przy ołtarzu przez wykonywanie czynności diakońskich.
Na koniec Mszy Świętej ks. Rektor podziękował Pasterzowi Diecezji Drohiczyńskiej za udzielenie święceń diakonatu a przybyłym gościom z kraju i z zagranicy za wspólną modlitwę. Ostatnie słowo należało do Księdza Biskupa, który pogratulował drohiczyńskiemu seminarium w tym tak ważnym dla niego dniu.


Galeria

Święcenia prezbiteratu
Święcenia kapłańskie drugiego stopnia, czyli święcenia prezbiteratu, miały miejsce w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce. Uroczystość ta odbyła się 21 czerwca 2008 roku. Przewodniczył jej i święceń prezbiteratu udzielił ks. bp A. P. Dydycz, Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej.

Na początku Eucharystii przybyłych kapłanów, alumnów, siostry zakonne i wszystkich gości przywitał proboszcz hajnowskiej parafii, ks. Józef Poskrobko. Przypomniał on, że to już po raz czwarty w tej świątyni odbywa się tak doniosła uroczystość ustanowienia nowych prezbiterów dla naszej diecezji. W tym roku są to dk. Adam Banaszek (Węgrów), dk. Marcin Gołębiewski (Stoczek Węgr.), dk. Łukasz Kuźma (Hajnówka) oraz dk. Krzysztof Malinowski (Bielsk Podl.).
Ksiądz Biskup w homilii, którą wygłosił podczas tej Eucharystii, porównał leżenie krzyżem w czasie święceń do obumierania dla świata doczesnego. Leżenie krzyżem, przypominające przejście z tego świata – mówił ks. Biskup – to też stawanie się ziarnem pszenicznym. Jak ziarno musi obumrzeć by wydać obfity plon, tak i człowiek musi umrzeć dla świata, by jako kapłan przynieść plon stokrotny Temu, Któremu służy. Dalej ks. Bp mówił do kandydatów do prezbiteratu: Duch Pański jest z wami od początku, od chrztu, a nawet już od poczęcia jest z wami i was kształtuje. Dzisiaj On was namaści (…) i Eucharystia, która jest darem dla świata, i która jest źródłem miłości, będzie dalej celebrowana - od dzisiaj także dzięki wam. (…) A gdy poczujecie zbliżające się niebezpieczeństwo, idźcie przed tabernakulum i trwajcie tam razem z Maryją. Tak macie oddać się całymi kapłaństwu.

Na początku obrzędu święceń prezbiterów kandydaci ślubowali posłuszeństwo swojemu biskupowi, następnie padli krzyżem na śpiew Litanii do Wszystkich Świętych. Kolejną ważną chwilą było nałożenie rąk biskupa na głowy przystępujących do święceń. Gest ten za Pasterzem Diecezji Powtórzyli wszyscy zgromadzeni w kościele prezbiterzy. Po tym neoprezbiterzy przyjęli szaty kapłańskie: stułę zakładaną na szyi oraz ornat. Namaszczenie rąk kapłańskich Świętym Olejem Krzyżma to szczególny znak konsekracji kapłańskiej. Dokonał tego Ksiądz Biskup i następnie wręczył każdemu neoprezbiterowi patenę z hostią i kielich z winem na znak przekazania im misji przeistaczania postaci eucharystycznych w Ciało i Krew Chrystusa. Na zakończenie obrzędów Ksiądz Biskup przekazał nowym prezbiterom pocałunek pokoju. Teraz nowi kapłani przystąpili razem z biskupem swojej diecezji, z którą zostali zaślubieni, do ołtarza by sprawować po raz pierwszy w życiu Mszę Świętą.
Słowo Podziękowania w imieniu neoprezbiterów powiedział, pochodzący z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce, ks. Łukasz Kuźma. Skierował je do księdza Biskupa, do rodziców neoprezbiterów, do formaterów powołań i do ks. proboszcza.
Ks. prał. T. Syczewski, Rektor WSD podziękował za celebrowanie uroczystości Księdzu Biskupowi, formaterom i proboszczom praktyk diakońskich neoprezbiterów. Po błogosławieństwie pasterskim, którego udzielił Ksiądz Biskup, została wykonana pamiątkowa fotografia.
 


al. Łukasz Borzęcki< powrót


 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR