19 stycznia 2019 r. Imieniny obchodzą: Marta, Henryk, Mariusz

  Witamy na stronie Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie    
LITURGIA SŁOWACzytania:
; ;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

LINKI
Stolica Apostolska
Episkopat
Katolickie Radio Podlasie
Diecezja Drohiczyńska
Tygodnik Niedziela
Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe
Biblioteka
Biblioteka - dostęp lokalny
 
MULTIMEDIA
Filmy
Prezentacje
 
KRONIKA
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
 
GALERIA - ARCHIWUM
2008/2009
2007/2008
2006/2007
1977-1997
1956-1976
Wakacje 2006-2008
 
 
MENU
Strona główna
Aktualności
Historia
Przełożeni i wychowawcy
Wykładowcy
Alumni
Kalendarium 2015/2016
Dla kandydatów
Kontakt
 
GRUPY I KOŁA
KSM
CARITAS
Ruch ŚWIATŁO-ŻYCIE
Koło Misyjne
Koło Sportowe
Koło Różańcowe
 
GALERIA
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
 
 
 
2008/2009
 
 

 

Wybierz kategorie:

Ojciec Biskup - prawdziwy człowiek renesansu

Tegoroczny Diecezjalny Dzień Formacji Pastoralnej, który odbył się 21 lutego 2009 roku, w gmachu drohiczyńskiego seminarium, miał nietypową formę. Zadedykowany był bowiem w sposób szczególny Księdzu Biskupowi Antoniemu Dydyczowi, z racji na 15 rok posługi biskupiej w diecezji drohiczyńskiej oraz 70 rocznicę jego urodzin. Wydarzenia te stały się okazją, aby spojrzeć na jego działalność z różnych perspektyw, dlatego hasło tego dnia brzmiało: „Biskup Antoni Dydycz - Pasterz Kościoła Drohiczyńskiego w latach 1994 – 2009”.


          Świat mediów jest bardzo bliski księdzu biskupowi, o czym zaświadczyli o. Zdzisław Klafka CSsR, prowincjał redemptorystów oraz o. Jan Król CSsR z Radia Maryja i TV Trwam w referacie „Biskup Antoni Pacyfik Dydycz, a świat mediów”. Przybyli oni, aby podzielić się emocjami, noszonymi w sercach wobec osoby księdza biskupa oraz wyrazić wdzięczność Bogu za osobę Pasterza Kościoła Drohiczyńskiego. Ojciec Prowincjał podkreślił, iż we współczesnym świecie obecność w telewizji osoby ubranej w sutannę budzi swoiste zdziwienie i u wielu wywołuje oburzenie i tym samym dążenie do tego, aby Kościół nie pokazywał się w mediach, bo to już ma wymiar polityczny. Często też słyszy się, że miejscem przemawiania duchownych jest ambona, a nie telewizja, radio czy strony internetowe. Ojciec Klafka wskazał, że każdy człowiek – a ks. biskup w sposób szczególny - jest konkretną informacją, komunikatem którą Pan Bóg chce podarować ludziom wierzącym i współczesnemu światu. Odniósł się do tradycji Kościoła, która pokazuje, że Kościół od samego początku swojego istnienia jest związany z kulturą, on ją tworzył i tworzy po dzień dzisiejszy. Widocznymi znakami tej kultury są starożytne malowidła, świątynie, klasztory, księgi, przytułki dla biednych, szpitale. To ludzie Kościoła tworzą nawet pismo, języki tylko po to, aby wyrazić coś niewidzialnego, coś bezcennego dla duszy ludzkiej, która nieustannie tęskni za czymś więcej. Bóg również używa znaków, aby za ich pośrednictwem dać się poznać. Wszystkie Boże dzieła są komunikacją, są prawdą, którą nam Bóg podarowuje.
Następnie o. Zdzisław ukazał Pasterza i jego relację do komunikacji. Zaznaczył, iż ksiądz biskup ma w sobie wielowiekowe doświadczenie Kościoła w zakresie kultury komunikacji, ale też zakotwiczona jest w nim dodatkowo wielowiekowa tradycja franciszkańska. Podkreślił, że w dobie światowego kryzysu ekonomicznego trzeba wrócić do św. Franciszka i jego pojmowania braterstwa między ludźmi. Odniósł się do słów Jana Pawła II, który zachęcał do krzewienia tzw. duchowości komunii – to przede wszystkim spojrzenie utkwione w tajemnicy Trójcy Świętej, która zamieszkuje w nas i której blask należy dostrzegać, także w obliczach braci, żyjących wokół nas; to umiejętność czynienia miejsca bratu, wzajemnego noszenia brzemienia i odrzucenia pokus egoizmu, które nieustannie nam zagrażają rodząc rywalizację, bezwzględne dążenie do kariery, nieufność i zazdrość. Nie zbuduje się nigdy autentycznego braterstwa, jeśli nie powrócimy do Chrystusowego nowego przykazania. Prelegent ukazał również odpowiedzialność Pasterza za ojczyznę, która m. in. uwidacznia się w towarzyszeniu, ale też i uprzedzaniu swoich owiec w problemach, zagrożeniach, które nadchodzą.
Mówiąc o formach zaangażowania księdza biskupa w media i przez media prowincjał jasno stwierdził, że ks. biskupa można przeczytać, usłyszeć i zobaczyć. Jako pasterz towarzyszy ludzkim problemom i uprzedza troską lud mu powierzony. Jest obecny w radościach, ale też tam, gdzie pojawia się lęk i ludzkie obawy. Posiada niezwykłą zdolność budowania relacji między ludzkich oraz jest otwarty na inne wyznania.
Podsumowując, o. Klafka podkreślił, że media to dziedzina, na którą ks. bp zawsze zwracał dużą uwagę. Akcentuje często etykę komunikacji, przestrzeganie pewnych zasad w mediach. Wspiera media katolickie, o czym świadczy chociażby fakt, iż TV Trwam swoją działalność rozpoczęła w Drohiczynie. Troska o media wyraźnie widoczna jest także w jego pismach i przemówieniach. Ojcowie Redemptoryści podziękowali biskupowi Antoniemu za życzliwą i braterską współpracę.
Następnie głos zabrali byli ministrowie: Stanisław Iwanicki oraz Włodzimierz Blajerski. Tematem ich wystąpienia było: „Biskup Antoni – obraz rysowany ręką świeckich”. Minister Iwanicki przedstawił wpływ biskupa drohiczyńskiego na aktywność i działalność ludzi pełniących służbę publiczną. Ukazał biskupa jako powiernika, przewodnika duchowego, doradcę w różnych sytuacjach wagi państwowej i osobistej, rodzinnej, zawodowej oraz prywatnej. Minister podkreślił, że głęboka erudycja prawdziwego człowieka renesansu i kultura osobista czynią z biskupa doskonałego rozmówcę i przyjaciela. Ponadto wyraził podziw wynikający z nieustannego zapału, zużytych sił i inwencji twórczej ze strony księdza biskupa. Bardzo mocno zwrócił uwagę na służbę Polsce, bowiem to właśnie w Drohiczynie spotykali się, prowadzili rozmowy i uzgadniali propozycje programowe wszyscy wielcy naszego kraju. Poprzez to Drohiczyn stał się ośrodkiem koncyliacji, kompromisów i państwowotwórczej działalności. Prelegent wypunktował tezy, które dobitnie świadczą o wielkim autorytecie księdza biskupa. Najważniejsze z nich to: konsekwentne głoszenie Słowa Bożego, Bóg jest dla bpa przede wszystkim nie sędzią, a miłością, odwaga publicznego prezentowania pryncypialnego zdania, odmiennego niż inni hierarchowie, co sprawia, że nie ogranicza się do komentowania komentatorów, inspirowanie i zachęcanie do samodzielnego myślenia, kreatywnych analiz, stawiania pytań i poszukiwania własnych odpowiedzi, życzliwe słuchanie wszystkich ludzi bez względu na poglądy polityczne, życie osobiste, wyznanie wiary, zrozumienie wątpiących, poszukujących, otwartość na potrzeby ludzi, wyrozumiałość na ludzkie słabości, poczucie humoru, umiejętność błyskotliwej repliki, znajomość historii, literatury i sztuki
Kończąc minister zwrócił się do księdza Biskupa mówiąc: „Jesteś prawdziwym człowiekiem renesansu”. Kościół drohiczyński, Podlasie i Polską są zapewne dla księdza biskupa żywą pasją, którą ukochał całym swoim jestestwem i którym bezinteresownie służy.
Działalność administracyjno – duszpasterską i gospodarczą Księdza Biskupa Antoniego Dydycza w latach 1994 – 2008 na terenie diecezji drohiczyńskiej, przedstawił ks. dr Zbigniew Rostkowski – kanclerz Kurii Biskupiej. Wyraził, iż chciałby, aby jego wykład otworzył drogę do dalszych całościowych opracowań skupionych wokół tych zagadnień.
Wśród akcji duszpasterskich jako największe zostały wymienione: wizyta apostolska Jana Pawła II w Drohiczynie oraz I synod Diecezji Drohiczyńskiej, w latach 1994 – 1997. Aby dotrzeć do poszczególnych środowisk ks. biskup podjął wiele inicjatyw o charakterze administracyjnym: utworzył nowe wydziały kurii, podjął reorganizację sieci dekanalnej, powołał różne komisje diecezjalne, wydał szereg przepisów prawnych. W tych latach powołał cztery nowe parafie, dokonał zmiany granic parafii, powołał wiele różnych organizacji, instytucji, fundacji, stowarzyszeń, powołał wiele duszpasterstw specjalistycznych. Zaprosił wiele zgromadzeń zakonnych do pracy w diecezji. Z działalnością duszpasterską bardzo ściśle łączyła się na przestrzeni tego czasu działalność gospodarcza, polegająca miedzy innymi na: wznoszeniu i konsekrowaniu nowych kościołów, kaplic i ośrodków duszpasterskich. Są one zapewne owocem wytężonej pracy księdza biskupa jak i księży, zakonników i świeckich.
            Kolejnym prelegentem był ks. dr Stanisław Ulaczyk – wikariusz generalny. W swoim wystąpieniu pod tytułem „Biskup Antoni – Pasterz”, podkreślił dobitnie relację: łaska i rozum w życiu. Ta relacja jest szczególnie żywa w posłudze ks. biskupa, a uwidacznia się w listach pasterskich, kazaniach, korespondencji, inicjatywach i kierowaniu Kościołem Diecezjalnym oraz na płaszczyźnie życia społecznego czy politycznego. Ks. Ulaczyk podkreślił prymat łaski w posłudze Pasterza oraz Jego zainteresowanie relacjami interpersonalnymi na wszystkich poziomach życia: w Kościele Powszechnym, w parafii, w strukturach rządów, samorządów i organizacji. W żywych kontaktach bp Antoni staje się znakiem głębokiego zawierzenia Bogu i Jego Opatrzności, dlatego chętnie korzystają ze spotkania z nim przedstawiciele różnych środowisk, ludzi o różnych poglądach politycznych. Troskę o świat łaski w życiu możemy zauważyć w sposób szczególny u ks. biskupa w Jego zatroskaniu o powołania i kapłanów, o czym świadczy otwartość podwoi Kościoła Drohiczyńskiego na kapłanów spoza diecezji.
            Podkreślono także w tym przemówieniu swoiste ojcostwo biskupa, które wyrasta z ukochania życia wspólnego z braćmi. Dar duchowego ojcostwa ks. bp wyniósł z życia we wspólnocie zakonnej. Jest to ojcostwo wypływające z czystej troski o dobro człowieka. W swej posłudze pasterskiej nieustannie buduje wspólnotę zarówno pomiędzy kapłanami jak i świeckimi. Ojcostwo Pasterza charakteryzuje się: w odniesieniu do siebie - pracowitością ponad miarę i otwartością na nowe wyzwania, dokładnością w tym, co robi, natomiast w odniesieniu do kapłanów – łagodnością, cierpliwością.
              Na koniec spotkania głos zabrał gospodarz uroczystości bp Antoni Dydycz, dziękując uczestnikom za spotkanie, a prelegentom za interesujące wystąpienia.

alumn Paweł Badura< powrót


 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR