19 stycznia 2019 r. Imieniny obchodzą: Marta, Henryk, Mariusz

  Witamy na stronie Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie    
LITURGIA SŁOWACzytania:
; ;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

LINKI
Stolica Apostolska
Episkopat
Katolickie Radio Podlasie
Diecezja Drohiczyńska
Tygodnik Niedziela
Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe
Biblioteka
Biblioteka - dostęp lokalny
 
MULTIMEDIA
Filmy
Prezentacje
 
KRONIKA
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
 
GALERIA - ARCHIWUM
2008/2009
2007/2008
2006/2007
1977-1997
1956-1976
Wakacje 2006-2008
 
 
MENU
Strona główna
Aktualności
Historia
Przełożeni i wychowawcy
Wykładowcy
Alumni
Kalendarium 2015/2016
Dla kandydatów
Kontakt
 
GRUPY I KOŁA
KSM
CARITAS
Ruch ŚWIATŁO-ŻYCIE
Koło Misyjne
Koło Sportowe
Koło Różańcowe
 
GALERIA
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
 
 
 
2008/2009
 
 

 

Wybierz kategorie:

W trosce o godność człowieka - sympozjum z teologii moralnej

Taki tytuł miało sympozjum, które odbyło się 25 października 2008 roku w drohiczyńskim WSD. Organizatorem spotkania był ks. dr Sławomir MAZUR, Prefekt WSD. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się: ks. prof. dr hab. Paweł GÓRALCZYK (UKSW), ks. dr Paweł SOBUŚ (WSDACz, IT), ks. dr Zbigniew WANAT (UMK). Konferencję poprowadził ks. dr Jerzy CUDNY.


Sympozjum rozpoczęła modlitwa. Następnie ks. prof. Tadeusz SYCZEWSKI, Rektor WSD, powitał prelegentów i przybyłych gości, wśród których obecny był J. E. ks. bp Antoni Pacyfik DYDYCZ, Ordynariusz Drohiczyński, kapłani i alumni drohiczyńskiego seminarium.
J. E. ks. bp A. P. Dydycz w słowie wstępnym zaznaczył, jak ważne i aktualne są współcześnie zagadnienia mieszczące się w temacie spotkania. Razem z ogromnym postępem techniki i nauki pojawiają się różne koncepcje "godności" człowieka, także takie, które pozwalają niszczyć ludzkie życie w różnych jego okresach.
Dalej Ksiądz Biskup przytoczył myśl św. Pawła Apostoła porównującą Adama i Chrystusa stających wobec węża. Szatan dokonuje agresji na godność człowieka wpisaną przez Stwórcę w stworzenie. Tak było w Raju, tak jest i dzisiaj, kiedy zwłaszcza środowiska mediów liberalnych dążą do tego samego celu, do którego dążył wąż. Odbywa się to przy użyciu innego słownictwa, innych środków, innych sformułowań. Cel pozostał ten sam – odebranie godności człowiekowi, który nosi w sobie obraz i podobieństwo Stwórcy.
Godność, jak powiedział Ksiądz Biskup, ma charakter dynamiczny, dlatego powinna rozwijać się i wzrastać razem z osobowością człowieka.
   Pierwszy referat Współczesne zagrożenia życia ludzkiego przygotował ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk (UKSW). Niestety, z powodu choroby ks. profesor był nieobecny, a przygotowany referat odczytał ks. mgr lic. Łukasz Gołębiewski, który jest doktorantem UKSW.
Referat ten składał się z czterech punktów. W pierwszym omówione zostały zagrożenia dla życia ludzkiego w sferze narodzin: zło moralne antykoncepcji, zapłodnienie metodą in vitro i klonowanie człowieka. W drugiej części referatu słuchacze poznali zagrożenia w fazie rozwoju życia takie jak: aborcja, diagnostyka prenatalna i terapia genowa. Czwarty punkt zawierał omówienie zagrożeń wartości i godności życia w akcie śmierci. Tu ks. prof. Góralczyk przekazał informacje dotyczące problemu transplantacji narządów, eutanazji, samobójstwa i kary śmierci. W ostatnim punkcie referatu usłyszeć można było, jakie są przyczyny sprzeciwu wobec życia.
Spojrzenie etyczno – moralne na działania człowieka zagrażające jego życiu daje argumenty rozumowe do tego, aby stwierdzić, że jest złem moralnym próba innego niż naturalne poczynania życia, bo stwarzana jest wówczas możliwość do przedmiotowego traktowania życia ludzkiego.
Godność osoby a problem matek zastępczych to temat drugiego referatu, który przedstawił ks. dr Paweł Sobuś (WSDACz, IT). Bezdzietność jest dla wielu małżeństw problemem, który staje się niekiedy motywem poszukiwania różnych sposobów zrodzenia potomstwa. Jedną z metod, obok zapłodnienia in vitro czy klonowania, jest urodzenie dziecka przez tak zwaną surogatkę - matkę zastępczą. W tym sposobie zapewnienia sobie potomstwa uderzające jest to, że zarówno dziecko, matka zastępcza, rodzice prawni i pozostałe osoby biorące udział w tym procederze potraktowane są przedmiotowo.
Referat trzeci Troska o sumienie troską o godność człowieka przedstawił ks. dr Zbigniew Wanat (UMK Toruń). Sumienie człowieka jest instancją rozumową człowieka, która źle uformowana może przedkładać człowiekowi jego złe czyny jako dobre. Stąd człowiek zdolny jest do podnoszenia ręki na życie bliźniego. Formowanie sumienia jest zatem troską o godność człowieka. Jak powiedział ksiądz doktor, pojawia się też problem upomnienia braterskiego, o którym poucza nas sam Chrystus w Ewangelii. Upomnienie to wyraz zatroskania o godność drugiego człowieka, o to jak on żyje. Upomnienie to wyraz miłości bliźniego. W tym kontekście sakrament pokuty i pojednania jawi się jako możliwość dana człowiekowi przez Boga do pojednania się z samym sobą, z zabitym dzieckiem przez aborcję, z kimś bliskim poddanym eutanazji, wreszcie z samym Stwórcą, który w swoje stworzenie wpisał niezwykły dar – godność osoby ludzkiej – jako coś, co strzeże człowieka jako człowieka.
Podsumowania sympozjum dokonał ks. dr Sławomir Mazur podkreślając, że godność człowieka, na straży której stoi Kościół i która dana została człowiekowi przez Boga, jest czymś, co podnosi człowieka spośród wszystkich stworzeń na ziemi, czymś, co czyni człowieka szczególnie uprzywilejowanym w oczach Bożych, wreszcie czymś, co jest dla człowieka pomocą w dążeniu do świętości.
 
al. Łukasz Borzęcki< powrót


 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR