16 stycznia 2019 r. Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

  Witamy na stronie Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie    
LITURGIA SŁOWACzytania:
; ;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

LINKI
Stolica Apostolska
Episkopat
Katolickie Radio Podlasie
Diecezja Drohiczyńska
Tygodnik Niedziela
Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe
Biblioteka
Biblioteka - dostęp lokalny
 
MULTIMEDIA
Filmy
Prezentacje
 
KRONIKA
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
 
GALERIA - ARCHIWUM
2008/2009
2007/2008
2006/2007
1977-1997
1956-1976
Wakacje 2006-2008
 
 
MENU
Strona główna
Aktualności
Historia
Przełożeni i wychowawcy
Wykładowcy
Alumni
Kalendarium 2015/2016
Dla kandydatów
Kontakt
 
GRUPY I KOŁA
KSM
CARITAS
Ruch ŚWIATŁO-ŻYCIE
Koło Misyjne
Koło Sportowe
Koło Różańcowe
 
GALERIA
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
 
 
 
2010/2011
 
 

 

Wybierz kategorie:

Sympozjum naukowe (2011-01-18 18:01:29)

         
    
7 grudnia br. w auli naszego seminarium odbyło się sympozjum naukowe pod hasłem: „ Kościół i Polska dzisiaj”. Dotyczyło ono najważniejszych problemów dotykających współcześnie Kościół polski. Całe spotkanie poprowadził ks. Andrzej Lubowicki – diecezjalny asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w diecezji drohiczyńskiej.


 Jako pierwszy głos zabrał ks. prał. dr Zbigniew Rostkowski, Wikariusz Generalny Diecezji Drohiczyńskiej. Serdecznie powitał wszystkich przybyłych gości, a w szczególności ks. bp. Ryszarda Karpińskiego i ks. bp. Antoniego Dydycza. W trakcie swoich rozważań podkreślił, iż każdy duszpasterz powinien być odpowiedzialny za kondycję życiową owiec, które zostały mu powierzone. Życie społeczne nie może być budowane na antywartościach, bo Polska i Kościół są najważniejsze.

            Następnym mówcą był ks. prof. Paweł Bortkiewicz, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedstawił referat Pt. „Jakie media?” Wyeksponował w nim wiele problemów, jakie pojawiają się w stosunkach między Kościołem a mediami. Stwierdził, że człowiek ucieka od rozumienia rzeczywistości, ucząc się patrzenia na świat i Kościół poprzez media. Zaś większość dziennikarzy cechuje się wyjątkową ignorancją i złą wolą w przedstawianiu owczarni Chrystusa. Aby lepiej zobrazować tę smutną sytuację, podał przykład niedawnego wywiadu z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Wskazał, w jaki sposób media manipulowały i zmieniały sens wypowiedzi papieża. Według ks. Pawła Bortkiewicza obecnie mamy do czynienia z jawną wrogością mediów wobec Kościoła, które w Polsce nawet podważają autorytet Jana Pawła II, narzucając jego negatywną wizję po pontyfikacie papieża-Polaka. Przyczyn panującej sytuacji doszukiwał się w braku poparcia hierarchów dla mediów katolickich, nie zajmowaniu stanowczego stanowiska wobec medialnych kłamstw ora niechęci do zmiany sposobu komunikowania się z opinią publiczną.

                                                Kolejnym prelegentem był mecenas Stanisław Iwanicki, Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny w rządzie Jerzego Buzka. Omówił zagadnienie zatytułowane „ Zapateryzm puka do Polski”. Wskazał w nim na realne zagrożenia dla naszego kraju, wynikające z socjalistycznych reform przeprowadzanych w Hiszpanii. Uznawanie poglądów Kościoła za przestarzałe, liberalizacja obyczajów, dyskryminacja chrześcijan czy zniesienie klauzuli sumienia w niektórych zawodach to tylko część przykładów głębokiej laicyzacji społeczeństwa hiszpańskiego. Określa się je wspólnym mianem zapateryzmu i zyskują one coraz większe uznanie wśród lewicy polskiej. Przewidywał, że walczący laikat będzie uderzał w polski Kościół poprzez m.in.: wywołanie wrażenia skłócenia Episkopatu, wmyślanie afer, dyskredytowanie mediów katolickich czy zwykłe prowokowanie. Pan mecenas zakończył swój wywód optymistycznym akcentem, iż Kościół w Polsce jest dobrze przygotowany na bój z laicyzacją, bo zawsze był blisko ludzi, a ponadto nasze społeczeństwo nie jest skłonne do radykalnych zmian.

            W dalszej kolejności głos zabrał mecenas Kazimierz Wlazło, były wojewoda radomski, wypowiadając się na temat, chyba już wszystkim dobrze znanej Komisji Majątkowej. Na wstępie przytoczył kilka faktów z historii tej instytucji. Powstała ona jeszcze w PRL, w roku 1989 i była wynikiem poszukiwania wsparcia przez władze komunistyczne dla walącego się systemu. Ustawa NT. tejże komisji była prowizoryczna, jednak nie została znowelizowana przez władze demokratyczne. Wnioskami odszkodowanie bądź zwrot mienia objęto jedynie 20% zabranego majątku, a intencją ustawodawcy było tylko naprawienie krzywd państwa za dobra zagrabione wbrew ówczesnemu prawu. Pan mecenas wskazał także na problemy i zagrożenia, jakie dotykają komisję: forma sądu polubownego, zarzut patologizacji i niewiarygodności działań komisji, brak budżetu, konieczność jednomyślności jej członków, przedawnienie roszczeń i brak procedury działania. Podsumowując, wyraził postulat profesjonalizacji zarządzania i obsługi prawnej zagadnienia rewindykacji dóbr kościelnych.

            Po piętnastominutowej przerwie głos zabrał mecenas Włodzimierz Blajerski, wiceminister Spraw Wewnętrznych w rządzie Hanny Suchockiej, omawiając wybrane problemy lustracji duchownych. Przybliżając historię lustracji zauważył, że sprawy ojca Konrada Hejmy i biskupa Stanisława Wielgusa były pokazem nienawiści mediów do Kościoła katolickiego, który poczynił wówczas wiele zaniedbań. Nikt z hierarchów nie bronił obu tych osób, co więcej, większość ich atakowała. Media w obu przypadkach oparły swą nagonkę na fałszywych dokumentach, a wszystko to działo się za zgodą ówczesnych władz. Pan mecenas wysnuł wniosek, że jeśli Kościół nie zacznie się twardo bronić, to tego typu ataki będą coraz śmielsze.

           
   
Ostatnim punktem sympozjum była dyskusja prowadzona przez ks. prał. Stanisława Ulaczyka. Zabrał w niej głos między innymi ks. bp Ryszard Karpiński. Stwierdził, że procesowi sekularyzacji ulegać zaczyna sama hierarchia kościelna. Wszystkie rozważania podsumował bp Antoni Dydycza, po czym wszyscy udali się na obiad do refektarza seminaryjnego.

 

al. Paweł Koc
< powrót


 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR