16 stycznia 2019 r. Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

  Witamy na stronie Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie    
LITURGIA SŁOWACzytania:
; ;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

LINKI
Stolica Apostolska
Episkopat
Katolickie Radio Podlasie
Diecezja Drohiczyńska
Tygodnik Niedziela
Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe
Biblioteka
Biblioteka - dostęp lokalny
 
MULTIMEDIA
Filmy
Prezentacje
 
KRONIKA
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
 
GALERIA - ARCHIWUM
2008/2009
2007/2008
2006/2007
1977-1997
1956-1976
Wakacje 2006-2008
 
 
MENU
Strona główna
Aktualności
Historia
Przełożeni i wychowawcy
Wykładowcy
Alumni
Kalendarium 2015/2016
Dla kandydatów
Kontakt
 
GRUPY I KOŁA
KSM
CARITAS
Ruch ŚWIATŁO-ŻYCIE
Koło Misyjne
Koło Sportowe
Koło Różańcowe
 
GALERIA
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
 
 
 
2010/2011
 
 

 

Wybierz kategorie:

Dzień Pastoralny (2011-04-14 15:04:41)

 

5 marca w naszym seminarium odbył się tzw. Dzień Pastoralny. Szczególnym gościem tego spotkania był Nuncjusz Apostolski w Polsce ks. abp Celestino Migliore. Tego dnia do naszego seminarium przybyło wielu księży, sióstr zakonnych, katechetów i osób świeckich.


Uroczystości rozpoczęły się o godz. 7.30 Mszą Świętą sprawowaną w naszej kaplicy. Na wstępie dostojnego gościa przywitał w języku włoskim ksiądz rektor. W homilii Ksiądz Arcybiskup zaznaczył, że władza kapłańska polega przede wszystkim na ojcowskiej trosce o powierzonych ludzi. Kapłan powinien zawsze dzielić się swoją mądrością z wiernymi. Dodał, iż Pan Jezus wymaga od pasterzy doświadczenia przez nich samych wiary, którym mogliby umacniać innych.

            O godz. 10.00, w auli seminaryjnej, rozpoczęła się główna część tego dnia. Jako pierwszy głos zabrał ks. prał. Stanisław Ulaczyk, wikariusz generalny. Przedstawił krótki życiorys przybyłego hierarchy. Obecny Nuncjusz Apostolski w Polsce pochodzi z Cuneo w Piemoncie. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1977. Później kształcił się w Centrum Studiów Teologicznych w Possano i na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. W roku 1980 ukończył Papieską Akademię Kościelną i rozpoczął służbę dyplomatyczną. Pracował w Nuncjaturach w Egipcie i USA. Do Polski przybył w roku 1989 i pracował w Nuncjaturze do 14 kwietnia 1992 r. Był specjalnym wysłannikiem w roli stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy w Strasburgu. Od 1995 roku pełnił funkcję zastępcy sekretarza ds. relacji z państwami w Watykańskim Sekretariacie Stanu.

30 października 2002 roku Jan Paweł II mianował go arcybiskupem i Nuncjuszem Apostolskim - stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy ONZ, zaś Benedykt XVI, 30 czerwca 2010 roku mianował Nuncjuszem Apostolskim w Polsce.

            Następnie głos zabrał dostojny gość. W swoim przemówieniu zatytułowanym Kościół jako dom i szkoła wspólnoty, podkreślał przede wszystkim rolę miłości chrześcijańskiej we współczesnym społeczeństwie. Jego Ekscelencja często odwoływał się przy tym do nauczania papieża Benedykta XVI. Stwierdził, że Kościół nie może zaniedbać miłości oraz posługi sakramentów i słowa. Miłość chrześcijańska pobudza sprawiedliwość, dlatego Kościół domaga się pełnego poszanowania i wprowadzania w praktykę praw człowieka. Ksiądz Arcybiskup zauważył, iż społeczeństwo zglobalizowane zbliża nas, ale nie czyni braćmi. Nie mamy obecnie do czynienia ze społeczeństwem braterskim, które cechuje się całkowitą równością wszystkich ludzi.

            Po zakończonym przemówieniu Jego Ekscelencja udał się do podziemi katedralnych aby pomodlić się za spoczywających tam biskupów. Następnie Ksiądz Arcybiskup odwiedził Dom Św. Antoniego, w którym mieszkają księża emeryci i Muzeum Diecezjalne.

            Zebrani goście mieli też okazję wysłuchać wystąpienia Świeccy w apostolskiej misji Kościoła, które przygotował i wygłosił pan Krzysztof Prokop, prezes Związku Pracodawców Towarzystwo Dzieł. Prelegent zauważył, że świeckim jest łatwiej dotrzeć do niektórych środowisk niż osobom duchownym. Jako przykład podał swoje środowisko biznesowe.

            Kolejnym mówcą był  ks. prał. Stanisław Ulaczyk, który zaprezentował referat pt.  Krzyż smoleński przed Pałacem Prezydenckim. Pytanie o Kościół w Polsce i o Polskę. Nakreślił w nim sytuację, jaka zapanowała w związku z wydarzeniami związanymi  z ustawieniem krzyża pod Pałacem Prezydenckim po tragicznej śmierci Prezydenta. Zaznaczył, że walkę z krzyżem rozpoczął sam prezydent – elekt, który jawnie chciał się pozbyć tego symbolu z przestrzeni publicznej. Jednak ten krzyż stał się znakiem sprzeciwu wobec marazmu rządu i milczenia Kościoła na temat niepokojących zmian zachodzących bardzo szybko w tym czasie w społeczeństwie polskim. Dla pogrążonych w żałobie ten najważniejszy symbol chrześcijański był znakiem, przed którym można było zatrzymać się w modlitewnej zadumie. Pomimo tego, wykorzystano go do brutalnej walki politycznej. Do tej pory krzyż jednoczył naród, teraz po raz pierwszy został wprowadzony do walki między swoimi. Promykiem nadziei w tym zamieszaniu okazała się postawa biskupów polskich, którzy zawsze są solidarni, gdy idzie o Kościół i Polskę, wyrazem czego był list napisany przez nich na Jasnej Górze.

            Na zakończenie części oficjalnej odbyły się dwie prezentacje. Pierwsza dotyczyła nowości wydawniczej serii Biblioteka Drohiczyńska zatytułowanej Musimy siać… . Jest to zbiór homilii ks. bpa Antoniego Dydycza z lat 1994 – 2000. Prezentacji dokonał ks. Paweł Rytel-Andrianik, który także opowiedział o planach wydawniczych na najbliższy czas. Potem głos zabrał pan Zbigniew Budzyński, który opowiedział o działalności prowadzonej przez niego Regionalnej Pracowni Artystycznej. Niektóre ze swoich prac zaprezentował w holu koło refektarza.

            O godz. 14.00 wszyscy zgromadzeni udali się na obiad do naszego refektarza. Później Nuncjusz Apostolski odwiedził jeszcze wspólnotę zakonną kapucynów w Serpelicach oraz siostry urszulanki z Gandino w Nurcu Stacji. 

GALERIA
< powrót


 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR